PoŇ°tovani posetioci,

ObaveŇ°tavamo Vas da je adresa sajta www.yu-budizam.com promenjena u www.srednjiput.rs.

Hvala na razumevanju.